Lezingen 2018-01-26T18:03:50+00:00

LEZINGEN

De Staat van het Klimaat

Ik geef geregeld lezingen over klimaat, klimaatverandering, de opwarming van de aarde, het klimaatdebat en klimaatbeleid. De lezingen zijn geschikt voor heel verschillende doelgroepen. Zo presenteerde ik de belangrijkste bevindingen uit mijn boek bij het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast zijn mijn lezingen geschikt voor iedereen, die persoonlijk of beroepsmatig geïnteresseerd is in klimaatverandering. Denk aan bedrijven, gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen en milieu- en natuurorganisaties.

Geïnteresseerd? Neem contact op via 06 16236275 of info [at] destaatvanhet-klimaat.nl

Thema’s:

De staat van het klimaat
Toegankelijke samenvatting van de hoofdconclusies van mijn boek. Hoeveel warmt de aarde nou eigenlijk op en hoe uniek is die opwarming? Wat pleit voor een rol van broeikasgassen en wat pleit ertegen? Zijn we oneerlijk voorgelicht door het VN-klimaatpanel IPCC?

An Inconvenient Truth herzien
Al Gore’s film heeft de aandacht voor ‘het klimaatprobleem’ een enorme impuls gegeven. Het stond al langer vast dat hij in zijn film op veel punten de mist in gaat of overdrijft. Maar hoe zou de documentaire eruit zien als je alle fouten eruit haalt en de overdrijvingen afzwakt?

Kunnen we ‘het klimaatprobleem’ oplossen?
Het ‘klimaatprobleem’ wordt gezien als een ‘milieuprobleem’ en CO2 als een ‘vervuilende stof’. Die benadering is niet vruchtbaar. CO2 is geen klassieke vervuilende stof, zoals zwaveldioxide of stikstofoxiden. Het ‘klimaatprobleem’ kun je niet oplossen, zoals je het drugsprobleem ook nooit zal kunnen oplossen. Je kunt het hooguit goed managen. Het goed managen van klimaat houd veel meer in dan de reductie van broeikasgassen, aangezien broeikasgassen maar een van de vele factoren zijn die inwerken op het klimaat.

De zin en onzin van ‘klimaatneutraal’
Vrijwel geen organisatie is er niet mee bezig, klimaatneutraal worden. Dit betekent in de praktijk altijd het compenseren van de CO2-uitstoot. In mijn boek laat ik zien dat CO2 maar een van de vele factoren is die inwerkt op het klimaat en zeker op regionale schaal doorgaans niet de belangrijkste. Wie echt iets wil doen voor ‘het klimaat’ zal daarom verder moeten kijken dan het begrip klimaatneutraal.

Was climategate een keerpunt in het klimaatdebat?
Ik denk van wel. Door climategate, het lekken van duizenden e-mails van het Britse klimaatinstituut CRU in november 2009, verloor de gemeenschap van klimaatonderzoekers haar onschuld. Tot dan toe was er een bijna blind vertrouwen in klimaatonderzoekers en het IPCC. Na climategate kwam ook het IPCC en daarmee het klimaatonderzoek als geheel flink onder vuur te liggen. Hoe belastend waren die e-mails? Wat is ervan geleerd door de klimaatwetenschap?

Het falen van het IPCC
Een van de hoofdconclusies van mijn boek is dat het IPCC er niet in geslaagd is een objectieve samenvatting te geven van de klimaatwetenschap. Dat is zeer ernstig omdat het IPCC een monopoliepositie heeft bij het informeren van overheden. Het falen van het IPCC is het best samen te vatten met de modieuze term tunnelvisie. Een analyse van het ontstaan van die tunnelvisie is leerzaam voor elke organisatie die wil voorkomen dat door belangen en groepsdenken er geen ruimte meer is voor kritisch denken.