Nog meer klimaatvoorlichting zal niet helpen

Gerbrand Komen, voormalig researchdirecteur van het KNMI, met wie ik een constructieve dialoog voer over hoe het verder moet in het klimaatdebat, attendeerde me op een interessant stuk van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Het artikel is getiteld Vertrouwen in wetenschap niet langer vanzelfsprekend. Naast dit artikel heeft de AWT ook een informatiekaart gemaakt waarin het allerlei factoren die van invloed zijn op ‘het vertrouwen in de wetenschap’ in kaart heeft gebracht.

Het klimaatdebat komt meerdere malen aan bod in het artikel:

Wetenschappers vertellen ons dat het klimaat verandert en dat omega 3 goed is voor hart en bloedvaten. Wetenschappelijke beweringen zijn een belangrijke basis voor alledaagse beslissingen en zeker ook voor beleid. Dan is het belangrijk dat het vertrouwen in wetenschap groot en breed gedeeld is. De afgelopen tijd was het vertrouwen in de wetenschap meermalen onderwerp van discussie, onder meer rondom het klimaatprobleem, de Mexicaanse griep, baarmoederhalskankervaccinatie en CO2-opslag. De veronderstelling daarbij was vaak dat het vertrouwen in wetenschap afneemt.

Zo worden gezondheidsonderzoekers vaker vertrouwd dan klimaatonderzoekers.

Tegenover deze trends staat echter een constante: er is nog altijd een groot vertrouwen in technologische vooruitgang. Dat is goed, maar er is ook een schaduwzijde. Het hoge vertrouwen in de wetenschap motiveert niet om zelf problemen op te lossen – dat doet de wetenschap immers wel voor ons. Klimaatverandering? Kan best, maar de wetenschap komt wel met oplossingen.

De strekking van het stuk is heel kort gezegd dat het vertrouwen in wetenschap nog altijd groot is in de samenleving, maar dat er wel heel wat veranderd is in het krachtenspel tussen wetenschap, overheid, markt, media en publiek en dat alle partijen daar meer rekening mee moeten houden.

Lager vertrouwen
Waarom is het vertrouwen in klimaatwetenschappers nu lager dan in gezondheidswetenschappers? Een van de redenen is volgens de AWT de rol van de media:

Wetenschappers en wetenschap komen regelmatig in beeld. Naast krantenbijlages en programma’s op TV over de wetenschap, worden wetenschappers ook vaak opgeroepen om hun duiding te geven aan nieuwsitems. Dat illustreert het vertrouwen in de wetenschap als onafhankelijke bron van informatie. De journalistiek en de media werken daarbij op basis van het principe hoor en wederhoor. Elke mening verdient een tegenspraak. Voor- en tegenstanders worden gehoord. Tegenover de mening van een wetenschapper wordt een andere mening geplaatst. Daarbij doet het er niet toe of die mening rust op een breed gedeelde consensus onder wetenschappers. Wetenschappers komen zo steeds vaker in beeld als verkondigers van meningen.
Kijkers, luisteraars, krantenlezers zijn geneigd op zoek te gaan naar bevestiging van hun eigen mening. In het debat over klimaatverandering bijvoorbeeld gaan tegenstanders van overheidsingrijpen of milieumaatregelen op zoek naar klimaatsceptici die hun mening bevestigen. Er is geen klimaatprobleem, en overheidsingrijpen is niet nodig. Door het principe van de media van hoor en wederhoor die dissidenten niet plaatsen binnen de context van een breed gedragen wetenschappelijke krijgen klimaatsceptici relatief veel aandacht.

Dit is de bekende balance as bias-kritiek, die voor zover mij bekend is door de Brit Max Boykoff in 2001 in dit artikel beschreven is (ik ontmoette Boykoff in 2009 kort in Boulder, hij werkt tegenwoordig op het instituut van Roger Pielke jr.) Al Gore verwees ook naar dit werk in zijn film. Het is een simpel en aannemelijk verhaal: de media zijn altijd op zoek naar hoor- en wederhoor en een minderheidsstandpunt krijgt daardoor onevenredig veel aandacht. Het even zo gemakkelijke tegenargument is uiteraard dat het in de wetenschap niet gaat om meeste stemmen gelden, zoals dat bij een politieke verkiezing wel het geval is. In de wetenschap gaat het om de sterkste argumenten en die kunnen heel goed bij de minderheid vandaan komen.

Wie moet wie overtuigen?
Bij de aankondiging van het AWT-artikel en de informatiekaart zitten twee links naar buitenlandse artikelen. Het eerste van Scientific American is getiteld Why Are Americans So Ill-Informed about Climate Change? en het tweede kopt Take the data to the people. De betreffende URL spreekt echter van Let the data speak for itself.

Een typerend fragment uit het Scientific American-artikel:

Near the forum’s conclusion, Massachusetts Institute of Technology climate scientist Kerry Emanuel asked a panel of journalists why the media continues to cover anthropogenic climate change as a controversy or debate, when in fact it is a consensus among such organizations as the American Geophysical Union, American Institute of Physics, American Chemical Society, American Meteorological Association and the National Research Council, along with the national academies of more than two dozen countries.
“You haven’t persuaded the public,” replied Elizabeth Shogren of National Public Radio. Emanuel immediately countered, smiling and pointing at Shogren, “No, you haven’t.” Scattered applause followed in the audience of mostly scientists, with one heckler saying, “That’s right. Kerry said it.”

Het tweede artikel, dat geschreven is door een wetenschapsvoorlichter van het National Snow and Ice Data Center (NSIDC) begint als volgt:

The number of people in the United States who think that humans are the cause of climate change is decreasing, according to 2010 studies by the Brookings Institution and Yale and George Mason Universities. This is despite a number of efforts—including educational web sites from NASA and NOAA—to educate the general public about climate change.

Het geloof in de broeikastheorie is dalende, terwijl er toch genoeg aan ‘educatie’ wordt gedaan, aldus het stuk van NSIDC. En Emanuel verwijt de media dat ze het publiek niet overtuigd hebben terwijl Shogren namens die media de wetenschappers hetzelfde verwijt.

Problemen zitten veel dieper
Bij al dit soort stukken heb ik sterk het gevoel dat mensen de aard en ernst van de crisis rond het klimaatdebat sterk onderschatten. Want de aangedragen oplossing is vaak ‘communiceer beter naar het publiek’ en het vertrouwen in klimaatwetenschap zal zich vanzelf herstellen. Terwijl de problemen veel dieper zitten dan op het niveau van slechte voorlichting.

Een recent blogbericht van Judith Curry maakt volgens mij veel duidelijker wat er mis gaat in het klimaatdebat. Curry onderscheid vier belangrijke categorieën in het debat:

1) Research scientist publishing papers on relevant topics

2) Individual with a graduate degree in a technical subject that has investigated the relevant topics in detail.

3) Individual spending a substantial amount of time reading popular books on the subject and hanging out in the climate blogosphere

4) Individual who gets their climate information from the mainstream media or talk radio

In categorie 1 zitten alle publicerende klimaatwetenschappers. Daaronder zitten echter ook sceptici zoals Lindzen, Spencer, Christy, Pielke sr. etc. In categorie 2 zitten bloggers als McIntyre, McKitrick, Watts, Liljegren etc. die zeer goed van de hoed en de rand weten en die op diverse onderwerpen niet overtuigd zijn van de argumenten van de mainstream in categorie 1. Dan heb je nog een heleboel mensen in categorie 3, zoals ikzelf, die meer dan gemiddeld afweten van het debat en zich een goed geïnformeerd oordeel hebben gevormd over de strijd die zich afspeelt tussen de onderzoekers in categorie 1 en 2. Dan heb je tenslotte het publiek (categorie 4) die flarden meekrijgt van deze strijd via de media.

Aanhangers van de broeikashypothese zijn heel erg gefocust op het overtuigen van categorie 4. Maar Curry denkt – en ik met haar – dat het wetenschappers zouden moeten proberen de critici uit cat. 1 en 2 te overtuigen en dat alleen dan de communicatie met het publiek (cat. 4) zal verbeteren:

What Olson, Mooney and Hooke are talking about is communicating with level 4′s. It is my hypothesis is that effective communication and engagement level 2′s and 3′s is a prerequisite to effective communication with level 4′s. Climategate was mostly about a failure to engage constructively and effectively with level 2′s and 3′s, and also skeptical level 1′s.

What are the ingredients for effective communication with level 2′s and 3′s? Here is my take, I look forward to your other suggestions:

1) public availability of data, codes, and models

2) transparency in assessment methods, particularly expert judgment of uncertainty and confidence levels

3) blogospheric engagement with level 1′s (quick note: check out the latest level 1 entry into the climate blogosphere: Isaac Held of NOAA GFDL).

So why does this matter? The level 2′s and 3′s probably number on the order 100,000 worldwide ( I would be interested in a better estimate of this number). A small percent of the global population, but nevertheless a very important group in the context of the public debate on climate change. The failure of the climate establishment to engage effectively with this group and only focusing on the level 4′s has arguably brought us Climategate and the loss of trust. Further, the level 2′s and 3′s can play a potentially important role in the auditing and evaluation of climate science and assessment reports, and in some instances can be motivated to make primary contributions to climate in the form of journal publications.

The “noise” generated by level 2′s and 3′s who are fighting to get access to key data sets, metadata, etc. and are unconvinced by the IPCC assessments is heard by the broader public. The broader public listen to the level 2′s and 3′s. Therefore, in terms of public relations, you can’t just focus on the level 4′s and bypass the level 2′s and 3′s. Chris Mooney seems to want to convert level 4′s to level 3 (not going to happen on a wholesale basis).

Most importantly, if level 1 climate scientists can’t convince the level 2′s and 3′s, then aspects of their argument are likely to be flawed, and they should actually listen to the level 2′s and 3′s to try to understand why they aren’t convinced; they might actually learn something. Yes, particularly at the level 3, there are people that are politically motivated on both sides. But it has been a huge mistake to dismiss all level 3′s as politically motivated. And it has been a fatal mistake to dismiss the level 2′s.

Vinger op de zere plek
Excuus voor het lange citaat maar ik denk dat Curry hier de vinger op de zere plek legt. Het is precies hoe ik het klimaatdebat de afgelopen zes jaar heb ervaren. Een enigszins autoritaire categorie 1 die serieuze kritiek uit categorie 2 niet serieus wil nemen en liefst af doet met platitudes als ‘hij is geen klimaatonderzoeker’ of ‘hij wordt vast betaald door de olie-industrie’. McIntyre is geen denier, hij is alleen niet overtuigd door de argumenten van categorie 1 en onderzoekers uit cat. 1 (op enkele uitzonderingen na) hebben geweigerd om met hem een serieuze dialoog aan te gaan. Dat gegeven wordt opgepikt door anderen uit categorie 1, 2 en 3 die kritiek hebben op de mainstream visie en doorgegeven aan categorie 4, het brede publiek.

Je kunt met (nog meer) voorlichting proberen het publiek aan je kant te krijgen, maar dat zal de critici uit categorie 2 niet overtuigen en zolang die niet overtuigd zijn zal de kritiek van cat. 2 het publiek ook blijven bereiken waardoor de ‘verwarring’ bij het publiek zal blijven bestaan.

Lissabon
De onlangs gehouden Lissabon-conferentie was wat dat betreft een heel interessant experiment omdat daar mensen uit cat. 1, 2 en 3 uit beide ‘kampen’ bijeen kwamen, iets wat zelden tot nooit gebeurt. Alleen ging het daar nog nauwelijks om het inhoudelijke debat. Er zou dus een tweede (en volgende) Lissabon-conferentie moeten komen waarin wel expliciet inhoudelijke kwesties (de temperatuurmetingen, de hockeystick, de klimaatmodellen, feedbacks etc.) op de agenda staan. De mainstream, denk aan de door Emanuel genoemde organisaties als de AGU, EGU en AAAS, maakt vooralsnog geen aanstalten om dat debat in gang te zetten.

De Tsjechische sceptische blogger Lubos Motl verwoordde het vorige week zo:

The main issue is that people have understood that the message is simply not true. That’s why climate alarmism is such a downer in any conversation, as they say. You can’t sell the “product” by improving the “packaging”: the problem is the product itself, not the packaging.

Ik ben het met hem eens. Het product dat het publiek op dit moment wordt overhandigd – er is een consensus dat CO2 de aarde opwarmt – is domweg niet goed genoeg en je kan er mooie nieuwe papiertjes omheen wikkelen (lees: nieuwe campagnes tegenaan gooien) maar dat maakt het product niet beter en de critici in cat. 1 en 2 doorzien dat moeiteloos.

Inversteer in vertrouwen
Het AWT-artikel eindigt met de volgende zin waar voor- en tegenstanders van de broeikashypothese achter zullenstaan:

Wetenschap: investeer in vertrouwen.

Ja, maar de grote vraag is hoe? Ik geloof niet in meer klimaatvoorlichting. De klimaatwetenschappers zullen niet langer verstoppertje moeten spelen en het debat met de critici uit cat. 1 en 2 moeten aangaan. Beroepsorganisaties als de AAAS, AMS, EGU en AGU kunnen hierbij een sleutelrol spelen. Als zij het echter niet snel gaan doen, er daar lijkt het vooralsnog niet op, dan zullen anderen, zoals bijv. de politiek het doen. En dat kan voor de wetenschap een onwelgevallige uitkomst hebben, zoals recent in de VS, toen de Republikeinen in het Huis van afgevaardigden een meerderheid behaalden om de financiering voor IPCC stop te zetten.

Door |2011-03-07T15:54:51+00:007 maart 2011|Debat, opinie|31 Reacties

31
Reageer op dit artikel

avatar
31 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
ArjanHans LabohmbaksteenFred Versteegmarcel Recent comment authors

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
trackback

[…] De de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) constateert in een essay dat het vertrouwen in klimaatonderzoekers lager is dan in gezondheidswetenschappers. Hoe zou dat komen? Is het de schuld van de media? Judith Curry en ik met haar denkt van niet. Lees verder hier. […]

Hans de Git
Gast
Hans de Git

Marcel, klein spelfoutje in de 2e zin onder het kopje “lissabon”. Gebeurd moet in deze zin worden gespeld als gebeurT.
MC: dank voor je oplettendheid, is aangepast

Gerbrand Komen
Gast

Marcel. Dank voor de waardevolle aanvulling op een waardevol rapport. Naar mijn mening wijst de AWT vier factoren aan die hebben bijgedragen aan de afname van het vertrouwen in het klimaatonderzoek. In mijn eigen woorden, als altijd een beetje kort door de bocht: 1. de mensen begrijpen het niet; 2. wetenschappers overspelen hun kaarten; 3. de media geven geen goed beeld; en 4. politici bezondigen zich aan cherry picking. En dat is volgens mij inderdaad ALLEMAAL relevant. (Het lijkt waarachtig wel op klimaatverandering. Niet één oorzaak maar verschillende factoren die relevant zijn). Om het vertrouwen te herstellen zou je je… Lees verder »

Gerbrand Komen
Gast

Marcel, mee eens, de wetenschap moet beter. Maar daarbij moet je dan ook kijken naar wat er al gebeurt op dat terrein, en waar de problemen zitten.

Voorbeeld van verbetering: In de 90er jaren waren Europese klimaatwaarnemingen alleen tegen betaling beschikbaar, en dan nog niet makkelijk. Nu kun je ze zo downloaden van bv http://eca.knmi.nl/

Hans Labohm
Gast
Hans Labohm

Gerbrand,

Je schrijft: ‘Voorbeeld van verbetering: In de 90er jaren waren Europese klimaatwaarnemingen alleen tegen betaling beschikbaar, en dan nog niet makkelijk. Nu kun je ze zo downloaden van bv http://eca.knmi.nl/

Hoe zou het toch komen dat ik daar niet van onder de indruk ben?

Arjan
Gast
Arjan

@Marcel, ik ben het wel met je eens over die communicatie op meerdere levels, maar er zijn mensen uit groep 1 en 2 die gewoon niet willen luisteren en alle klimaatwetenschap/wetenschappers als onzin en fraudeurs beschouwen. Ook zijn ze er vaak heilig van overtuigd dat ze het beter weten, en dat zij iets hebben gevonden waar geen enkele klimaatwetenschapper ooit aan heeft gedacht (natuurlijk, want zij zijn in hun ogen ook domme gelovigen). Ik denk dat het een beetje vreemd is om er vanuit te gaan dat we als klimaatwetenschappers daar ook maar enige tijd aan moeten besteden. W. Eschenbach… Lees verder »

Arjan
Gast
Arjan

@Labohm: wat vind u dan van climate explorer, of van de meetgegevens die nu vrij beschikbaar zijn op de website van het KNMI? (Dat lijkt mij wel een vooruitgang met geen data beschikbaar…)

Wat zou u nog liever willen zien? (Als wetenschapper weet ik dat wel: ik wil alle bewerkingen en correcties zien die erop zijn toegepast, en de metadata van de instrumenten, overgangsdata tussen instrumenten, dat mis ik nog, iemand een link?)

Joris Vanderborght
Gast
Joris Vanderborght

@ Arjan. Het is volkomen onzin dat Watts en Curry willen dat de financiering van klimaatonderzoek verdwijnt. Verschillende categorieën van klimaatsceptici worden hier over dezelfde kam geschoren. Misschien moet het nu beschikbare geld wel anders besteed worden. Bijvoorbeeld om een betrouwbare basisgegevens te creëren, i.p.v. peperdure computermodellen te creëren. Dat pas recentelijk een team aan de slag is gegaan om precies dat te doen, is in feite een grote schande. Mensen die erop hamerden dat er iets schortte aan de basisgegevens (Watts) verdienen een pluim, ondanks het feit dat ook zij de waarheid niet in pacht hebben. Als historicus gespecialiseerd… Lees verder »

Gerbrand Komen
Gast

@Hans Labohm (“Hoe zou het toch komen dat ik daar niet van onder de indruk ben?”)

Beste Hans, Ik wist niet dat je zo geestig was.

Groeten,
Gerbrand

Gerbrand Komen
Gast

@Marcel Dank voor je reactie vanmorgen (9:46). Die geeft antwoord op een vraag die ik je nog had willen stellen. Ik vond onze discussie van gisteren namelijk best leerzaam. Je hebt daarin nog eens duidelijk gezegd dat er dingen moeten verbeteren. Dat ben ik natuurlijk met je eens. De vraag is wat concreet zou moeten verbeteren. Daar heb ik zelf ook wel ideeën over, maar ik zou het ook graag van jou horen, omdat je goed op de hoogte bent van wat er speelt, en ook weet waar de grootste onvrede zit. Je antwoord vanmorgen is heerlijk concreet (“dat de… Lees verder »

Fred Versteeg
Gast
Fred Versteeg

“De media zijn altijd op zoek naar hoor- en wederhoor en een minderheidsstandpunt krijgt daardoor onevenredig veel aandacht.” Zeer merkwaardig argument. Zouden de pleitbezorgers van minder media-aandacht voor skeptici hetzelfde argument gebruiken bij sociale vraagstukken? Dit overkwam de pleitbezorgers van de afschaffing van slavernij begin 19e eeuw. Ook die hadden aanvankelijk een minderheidsstandpunt. Maar om bij de wetenschap te blijven: deze taktiek is al eens eerder toegepast, namelijk betreffende enkele economen en econometristen die al begin deze eeuw waarschuwden voor de komende kredietcrisis. Kortom, de media doen gewoon hun werk als ze voor- en tegenstanders aan het woord laten en… Lees verder »

Honest Broker
Gast
Honest Broker

Gerbrand Komen 7 maart 2011 at 21:09 Voorbeeld van verbetering: In de 90er jaren waren Europese klimaatwaarnemingen alleen tegen betaling beschikbaar, en dan nog niet makkelijk. Nu kun je ze zo downloaden van bv http://eca.knmi.nl/ Hans Labohm 7 maart 2011 at 22:06 Hoe zou het toch komen dat ik daar niet van onder de indruk ben? >>> Dat is flauw, een instituut als het KNMI is hard bezig om al zijn eigen meetgegevens publiek beschikbaar te maken. En gaat ook nog eens veel verder: ook allerlei andersoortige metingen maar ook modelresultaten zijn via de KNMI Climate Explorer heel toegankelijk. En… Lees verder »

Honest Broker
Gast
Honest Broker

Het gebruik van deze vier categorien kan zeker nuttig zijn te denken over communicatie, maar het zou voor de meeste wetenschappers die iets met klimaat doen ook eens goed zijn om te gaan tot welke categorie zij zelf behoren. Mijn ervaring is dat de meesten specialist zijn voor een klein deelgebied maar daarbuiten zeker niet in categorie 1 vallen. Sterker, voor wat betreft informatie over onderwerpen buiten hun eigen specialisme vallen zij vaak gewoon in categorie 4 (!!!). De meesten missen ook nog eens een bijbehorende vooropleiding: er is nou eenmaal veel instroom van buiten het weer en klimaatonderzoek omdat… Lees verder »

Arjan
Gast
Arjan

@Joris: Je hebt een beetje de wereld op z’n kop geloof ik betreft een paar dingen al ben ik het met sommige dingen ook wel een beetje eens. Watts vindt al dat klimaatonderzoek wel degelijk geldverspilling, en er zijn vele blogs die dat in nog veel ergere mate vinden. Ik scheer ze natuurlijk over 1 kam, ik heb tenslotte geen tijd om elke skepticus hier individueel te behandelen. Helaas is het aantal “skeptici” waar ik het over had groter dan het aantal skeptici die serieus geinteresseerd zijn in de werking van het klimaatsysteem. Dat hameren doen ze inderdaad wel, de… Lees verder »

F. Eckenhuijsen Smit
Gast
F. Eckenhuijsen Smit

Het is volslagen onbegrijpelijk dat er steeds maar weer zeeën van woorden worden verspild aan een “discussie” die absoluut geen discussie kan worden genoemd, aangezien zo langzamerhand wetenschappelijk is komen vast te staan dat AGW CO2 (door de mens veroorzaakte CO2) geen enkele bedreiging voor wie of wat ook is. AGW CO2 is een zeer onbetekenende aanvulling (slechts 0,001152% van de atmosfeer) voor het natuurlijk in de atmosfeer aanwezige CO2, welk gas (inert, kleurloos, smaakloos, niet giftig, wel nuttig) zeer noodzakelijk is om het leven op aarde gaande te houden; er kan dan ook nooit sprake zijn van een “onaanvaardbaar… Lees verder »

Fred Versteeg
Gast
Fred Versteeg

@Arjan: (Van Sargossa gok ik?). Eens als u stelt: “Ik ben VOOR meer interactie tussen wetenschappers (inclusief de oprecht skeptische) en vakgebieden, meer, betere, beter toegankelijke en gedocumenteerde data”
Maar als u de Arjan bent die ik vermoed dat u bent is de opmerking ”
Heb je verder wel eens geprobeerd om als klimaatwetenschapper iets uit te leggen op een skeptisch blog, en gemerkt wat voor reacties je dan krijgt?” enigszins misplaatst.
En dan bekijk ik de eerste opmerking in een geheel ander licht.

Joris Vanderborght
Gast
Joris Vanderborght

Om even voor mijn eigen beroepsgroep te pleiten: eigenlijk zouden aan universiteiten en bij wetenschappelijke tijdschriften records managers (archivarissen) ingezet worden om de wetenschappers te begeleiden bij hun ‘klasseren’ en ‘archiveren’. Dit zal hen ontlasten en anderzijds een betere kwaliteit opleveren van records. Ook de informatie-aanvragen op basis van de ‘freedom of information’ kunnen door hen behandeld. Ik wil er ook op wijzen dat archiveren op een manier die aan de kwaliteitseisen van onze beroepsgroep voldoet, niet overeenkomt met wat de meeste mensen onder ‘archiveren’ verstaan, en al zeker niet ICT’ers. Voor wie zich hier een idee over wil vormen,… Lees verder »

Arjan
Gast
Arjan

@Marcel, ik ben het eigenlijk best wel eens met al je reacties, maar ik baal er wel van dat sommige van de skeptici die wel (enigzins) serieus zijn (die heb je nu zo ongeveer opgenoemd) soms dingen zeggen waarvan ze weten dat het totale onzin is. Spencer en Christy zijn bijvoorbeeld als ze publiceren best redelijk, en Spencer maar op Spencers’ blog (heel wisselend overigens!) en tijdens Christy’s congressional hearings (ook die van laatst) is de kwaliteit om te huilen. Dan komen er allerlei onzinnige insinuaties en suggestieve opmerkingen naar boven, waarbij de waarheid wel heel erg verdraaid wordt om… Lees verder »

Fred Versteeg
Gast
Fred Versteeg

@Arjan: “ik ben niet die Arjan van Sargossa!” In dit geval, mijn excuses (maar ja, als mensen alleen voornamen gebruiken…). Het is uiteraard ook nog eens Sargasso, weer een foutje van mij. Waar het om gaat is uiteraard dat er goed onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende groepen en fora waar gediscussieerd wordt. Op Websites, blogs en fora waar voornamelijk groep 4 reageert, alarmistisch of skeptisch, ben ik – ouwe cynicus – eerder verbaasd als men beleefd blijft discussiëren op basis van feiten en argumenten. Maar ik kan mij voorstellen dat als je wetenschapper bent, iets zorgvuldig wil uitleggen… Lees verder »

baksteen
Gast
baksteen

De KNMI heeft inderdaad een prachtige database opgebouwd, die internationaal zeer gewaardeerd wordt, maar ik denk dat dat in deze tijd ook wel verwacht mag worden van een dergelijk instituut. Als de KNMI zich inhoudelijk zou gaan mengen in de theorieën van van Andel zou dat pas echt vernieuwend zijn en vooroplopen bij het oplossen van het gestelde probleem. “Het is onvoldoende gecommuniceerd” wanneer hoorden we dat ook alweer vaker: europese unie, euro, Co2 opslag …..kortom, als de mensen niet willen. Ik ben bang dat de “communicatie” en “voorlichting”, mogelijk adequaat aangepast, gewoon doorgaan, als alle maatregelen doorgevoerd zijn, wordt… Lees verder »

Arjan
Gast
Arjan

@Marcel, Dr. Spencer maakt zich wel eens schuldig aan het wekken van de suggestie dat het IPCC zou bestaan met als doel de energie stromen te beheersen (dit heeft hij overigens ook letterlijk gezegd op zijn blog). Verder is hij wel vaker suggestief, en laat hij natuurlijk altijd een kant van het verhaal horen. Verder figureren veel van deze skeptici ook in The great global warming swindle, die niet bepaalt uitblinkt in wetenschappelijk niveau. Spencer’s boek is een grote tirade tegen de huidige klimaatwetenschap en het IPCC. Hij is de enige die niet verblind is door deze ideologie en de… Lees verder »

Hans Labohm
Gast
Hans Labohm

Gerbrand en Arjan, Eerder schreef ik: ‘Gerbrand, Je schrijft: ‘Voorbeeld van verbetering: In de 90er jaren waren Europese klimaatwaarnemingen alleen tegen betaling beschikbaar, en dan nog niet makkelijk. Nu kun je ze zo downloaden van bv http://eca.knmi.nl/‘ Hoe zou het toch komen dat ik daar niet van onder de indruk ben?’ Gerbrand en Arjan hebben daar opmerkingen over gemaakt, waaruit bleek dat mijn woorden aanleiding hebben gegeven tot misverstand. Ik moet toegeven, ik had het ook een beetje kort en cryptisch geformuleerd. Wat ik bedoelde was dat het slechts een heel klein – hoewel positief – stapje is op weg… Lees verder »

Arjan
Gast
Arjan

@Hans Labohm: Als er onzin verkondigd wordt mag dat ook wel benoemd worden denk ik zo. En overigens, het feit dat u klaagt over ad-hominems vind ik wel heel hypocriet gezien de artikelen die u post over klimaatwetenschap, wetenschappers en AGW proponents op de dagelijkse standaard. Het feit dat u wetenschappelijk gezien serieus genomen wil worden, of mee wil doen is een lachertje. Misschien moet u daarvoor eerst ook eens uw hand in eigen boezem steken in plaats van te klagen over anderen. De “dubbele standaard” is daarbij een betere benoeming voor deze artikelen.

MvG,

Arjan